Passend/inclusiever  onderwijs

Passend/inclusiever onderwijs
Op deze pagina vindt u de informatie over passend onderwijs. Passend onderwijs is vanaf 2014 gericht op een goede basisondersteuning voor ieder kind. De afgelopen jaren is passend onderwijs verder uitgebouwd en geborgd binnen de scholen. We komen nu in een nieuwe fase.
De ambitie is kinderen gelijke ontwikkelingskansen te geven, zodat kinderen ongeacht hun mogelijkheden of beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar een reguliere school kunnen gaan. We spreken dan over inclusiever onderwijs. Deze ambitie is uitgewerkt in het ondersteuningsplan 2022-2026 van het samenwerkingsverband Rijn&Gelderse Vallei. Dit is een proces van jaren waar ook onze school zich aan verbindt.
De Wheemschool heeft een schoolprofiel opgesteld, waarin staat aangegeven wat nu de mogelijkheden van de school zijn in de ondersteuning en begeleiding van kinderen en waarin de school zich verder gaat ontwikkelen.