Vrijstelling aanvragen?
Wanneer heeft uw kind recht op een vrije dag buiten de schoolvakanties om? Daarvoor zijn richtlijnen, die de leerplichtambtenaar voor ons heeft opgesteld. Dit kunt u lezen in deze bijlage.

Wilt u een aanvraag voor vrijstelling indienen? Dan kunt u dit formuliervrijstelling gebruiken. Wanneer het ingevuld is, kunt u hem inleveren op school.


Adres:
CBS De Wheemschool
Frans Halsstraat 111
3781 EV Voorthuizen


Tel: 0342 – 471642
E: directie@wheemschool