Vrijstelling schoolbezoek

Vrijstelling aanvragen?
Wanneer heeft uw kind recht op een vrije dag buiten de schoolvakanties om? Daarvoor zijn richtlijnen, die de leerplichtambtenaar voor ons heeft opgesteld. Dit kunt u lezen in deze bijlage.

Wilt u een aanvraag voor vrijstelling indienen? Dan kunt u dit formuliervrijstelling gebruiken. Wanneer het ingevuld is, kunt u hem inleveren op school.