Op dinsdagmorgen 5 december rolden de Pieten uit de caravan die ’s nachts tegenover de Wheemschool had gestaan. Nadat zij met de kinderen ochtendgymnastiek hebben gedaan, kwam ook de Sint naar buiten… Groep 1 t/m 4 vierden Sinterklaas bij de Sint op de podiumtrap en kregen daarna allemaal een pakje van de Pieten. De groepen 5 t/m 8 vierden Sinterklaas in hun klaslokaal. Zij hadden lootjes getrokken.

De foto’s zijn gemaakt door Anita Besselsen: