Pestprotocol

De Wheemschool wil een plek bieden waar leerlingen en medewerkers zich veilig weten. Een plek waar iedereen rekening houdt met elkaar, wordt dan een veilige leer- en werkomgeving. Het tegengaan van pesten staat in Nederland hoog op de agenda. Op de Wheemschool besteden we hieraan veel aandacht in onze lessen, maar ook in de dagelijkse omgang.

We maken daarbij gebruik van de Kanjertraining. Ons pestprotocol is op deze methode gebaseerd.

In mei 2020 hebben de ouders een vragenlijst afgenomen over het welbevinden en de veiligheid van de kinderen. Zij waarderen de school met een 8,3. Voor meer informatie verwijzen we naar de button scholen op de kaart.

Dit onderwerp heeft blijvend onze aandacht. Als u opmerkingen heeft of aanbevelingen dan horen wij dat graag. In de bijlage treft u de resultaten aan.