Over ons

Ons Team

Juf Marja groep 1-2

Juf Marlies Groep 2

Juf Martine Groep 3-4

Juf Lenneke Groep 5

Meester Rico groep 7b

Juf Ada Intern Begeleider (IB)

Juf Gonda Administratie

Juf Jacqueline Groep 1B

Juf Ina Groep 2

Juf Linda Groep 4

Meester Martijn groep 6

Juf Corine groep 7b

Juf Liesbeth Invaller

Juf Connie groep 1A

Juf Geertje Groep 3

Juf Alice Groep 4

Juf Conny groep 7a

Juf Bertha Groep 8

Meester Gert

Directeur / Bestuurder SHS

Meester Piet Conciërge

Juf Rianne Groep 1A

Juf Simone Groep 3-4

Juf Christine Groep 5

Meester Arno Groep 7a

Juf Sandra Groep 8

Juf Betsy

PLV Directeur / Onderbouwcoördinator

Juf Annemieke Bovenbouwcoördinator

Kernwaarden


Wij willen een school zijn waar niet zomaar lessen worden aangeboden,
maar waar de leerkrachten, samen met de ouders, er echt voor gaan.


Toegewijd

‘Wat u ook doet, doe het voor de Heer en niet voor de mensen.’

Kolossenzen 3:23


Verbonden

‘It takes a village to raise a child..’

Afrikaans gezegde / Citaat Hillary Clinton


Ontspannen

‘Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn.’

Gerard Weide, Kanjertrainer

Klaar voor de toekomst

We werken in een modern gebouw waarin we inspelen op veranderende onderwijsprincipes. Er zijn multifunctionele ruimtes, geschikt voor passend onderwijs en nieuwe lesmethodes. Samen met de BijdeHandjes bieden we nu integrale zorg voor kinderen van 0 tot 12.

We gaan uit van het Unit-principe. De onder- en bovenbouw hebben een eigen afdeling. Gescheiden, maar toch verbonden door de centrale ruimte met tribunetrap, waar kinderen hun talenten kunnen laten zien. In de lokalen blijft de groepsleerkracht de verbindende factor voor de kinderen. Daarbuiten, op de leerpleinen, kunnen kinderen zelfstandig werken. Er is in de school ook veel ruimte voor kinderen die extra instructie nodig hebben of een rustige plek om te kunnen werken. Indien nodig werken we groepsdoorbrekend

We kiezen voor duurzaamheid in de school door gebruik van led-verlichting en zonnepanelen. Milieubewustzijn bij de kinderen wordt steeds meer een onderdeel van ons lesprogramma.

De inrichting van ons schoolplein daagt kinderen uit om te lekker te bewegen. Er is volop mogelijkheid voor sport en spel!

Zo werken we doelgericht aan onze kernwaarden:


Toegewijd


Verbonden


Ontspannen

Samenwerking

De Wheemschool maakt samen met de Koningin Wilhelmina School deel uit van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen. Daarnaast werkt de school nauw samen met Kinderdagopvang BijdeHandjes die ook de BSO en de TSO verzorgt; dit alles in één gebouw.


Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit 4 leden: 2 gekozen uit en door de ouders  (Rijanne Strijbos & Nanny Bergers), 2 gekozen uit en door het personeel (Linda Wagensveld en Ina van Bladeren). De MR van onze school en van de Koningin Wilhelminaschool vormen samen de Gemeenschappelijke MR (GMR). Een lid van de MR dient in te stemmen met de grondslag van de school. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school en kan hierover aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Voor verschillende besluiten heeft het bestuur instemming van de GMR nodig, terwijl op andere terreinen adviesbevoegdheid bestaat. De zittingsduur is maximaal vier jaar.

De Cijfers

0
Aantal leerlingen
0
Aantal collega's
0
Aantal Jongens
0
Aantal meisjes
0
Aantal groepen

Vacatures & Stageplaatsen

 

Klik hier voor de openstaande vacature.


Adres:
CBS De Wheemschool
Frans Halsstraat 111
3781 EV Voorthuizen


Tel: 0342 – 471642
E: directie@wheemschool