De Wheemschool in beeld

Klaar voor de toekomst

 

We werken in een modern gebouw waarin we inspelen op veranderende onderwijsprincipes. Er zijn multifunctionele ruimtes, geschikt voor passend onderwijs en nieuwe lesmethodes. Samen met de BijdeHandjes bieden we nu integrale zorg voor kinderen van 0 tot 12.
We gaan uit van het Unit-principe. De onder- en bovenbouw hebben een eigen afdeling. Gescheiden, maar toch verbonden door de centrale ruimte met tribunetrap, waar kinderen hun talenten kunnen laten zien. In de lokalen blijft de groepsleerkracht de verbindende factor voor de kinderen. Daarbuiten, op de leerpleinen, kunnen kinderen zelfstandig werken. Er is in de school ook veel ruimte voor kinderen die extra instructie nodig hebben of een rustige plek om te kunnen werken. Indien nodig werken we groepsdoorbrekend

We kiezen voor duurzaamheid in de school door gebruik van led-verlichting en zonnepanelen. Milieubewustzijn bij de kinderen wordt steeds meer een onderdeel van ons lesprogramma.

De inrichting van ons schoolplein daagt kinderen uit om te lekker te bewegen. Er is volop mogelijkheid voor sport en spel!

Zo werken we doelgericht aan onze kernwaarden:

Kernwaarden

Wij willen een school zijn waar niet zomaar lessen worden aangeboden,
maar waar de leerkrachten, samen met de ouders, er echt voor gaan.

Toegewijd

Wat u ook doet, doe het voor de Heer en niet voor de mensen.’

Kolossenzen 3:23

Verbonden

‘It takes a village to raise a child..’

Afrikaans gezegde / Citaat Hillary Clinton

Ontspannen

‘Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn.’

Gerard Weide, Kanjertrainer

Ons team

Juf Connie

Groep 1A

Juf Rianne

Groep 1A

Juf Jacqueline groep 1B

Groep 1B

Juf Marja

Groep 1-2

Juf Marlies

Groep 2 

Onderbouw Coördinator

Juf Ina

Groep 2

Juf Christine

Groep 3a

Juf Linda

Groep 3a

Juf Nathalie

Groep3b

Juf Ria

Groep 3b

Juf Eline

Groep 4a

Juf Lenneke

Groep 4b

Juf Alice

Groep 4b

Meester Rick

Groep 5

Juf Corine

Groep 5

Juf Conny

Groep 5/6

Juf Judith

Groep 6

Meester Rico

Groep 7

Meester Arno

Groep 7

Juf Bertha

Groep 8

Juf Liesbeth

Invaller

Juf Martine

Intern Begeleider (IB)

Juf Simone

Intern Begeleider (IB)

Meester Martijn

Bovenbouw Coördinator

Meester Piet

Conciërge

Juf Gonda

Administratie

Meester Gert

Directeur / bestuurder SHS

Samenwerking

De Wheemschool is een Protestants Christelijke Basisschool. De school valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen (SHS), dat twee scholen onder haar hoede heeft: De Koningin Wilhelmina School en De Wheemschool. De scholen werken nauw samen. Er is een band met de Hervormde PKN Gemeente te Voorthuizen. Klik hier voor het laatste jaarverslag van de SHS.

Medezeggenschapsraad

 

De MR bestaat uit 4 leden: 2 gekozen uit en door de ouders  (Rijanne Strijbos & Saskia Kitaman), 2 gekozen uit en door het personeel (Linda Wagensveld en Ina van Bladeren). De MR van onze school en van de Koningin Wilhelminaschool vormen samen de Gemeenschappelijke MR (GMR). Een lid van de MR dient in te stemmen met de grondslag van de school. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school en kan hierover aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Voor verschillende besluiten heeft het bestuur instemming van de GMR nodig, terwijl op andere terreinen adviesbevoegdheid bestaat. De zittingsduur is maximaal vier jaar.

Vacatures en stageplaatsen