De Wheemschool in beeld

Klaar voor de toekomst

 

We werken in een modern gebouw waarin we inspelen op veranderende onderwijsprincipes. Er zijn multifunctionele ruimtes, geschikt voor passend onderwijs en nieuwe lesmethodes. Samen met de BijdeHandjes bieden we nu integrale zorg voor kinderen van 0 tot 12.
De onder-, midden- en bovenbouw hebben een eigen afdeling. Gescheiden, maar toch verbonden door de centrale ruimte met tribunetrap, waar kinderen hun talenten kunnen laten zien. In de lokalen blijft de groepsleerkracht de verbindende factor voor de kinderen. Daarbuiten, op de leerpleinen, kunnen kinderen zelfstandig werken. Er is in de school ook veel ruimte voor kinderen die extra instructie nodig hebben of een rustige plek om te kunnen werken. Indien nodig werken we groepsdoorbrekend

We kiezen voor duurzaamheid in de school door gebruik van led-verlichting en zonnepanelen. Milieubewustzijn bij de kinderen wordt steeds meer een onderdeel van ons lesprogramma.

De inrichting van ons schoolplein daagt kinderen uit om te lekker te bewegen. Er is volop mogelijkheid voor sport en spel!

Zo werken we doelgericht aan onze kernwaarden:

Kernwaarden

Wij willen een school zijn waar niet zomaar lessen worden aangeboden,
maar waar de leerkrachten, samen met de ouders, er echt voor gaan.

Toegewijd

Wat u ook doet, doe het voor de Heer en niet voor de mensen.’

Kolossenzen 3:23

Verbonden

‘It takes a village to raise a child..’

Afrikaans gezegde / Citaat Hillary Clinton

Ontspannen

‘Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn.’

Gerard Weide, Kanjertrainer

Ons team

Juf Sanne

Groep 1

Juf Suzanne

Groep 1

Juf Connie

Groep 2

Juf Rianne

Groep 2

Juf Marja

Groep 1-2a

Juf Ina

Groep 1-2b

Juf Marlies

Groep 1-2b

Onderbouw Coördinator

Juf Christine

Groep 3a

Juf Linda

Groep 3a

Juf Paula

Groep 3b

 

Juf Ria

Groep 3b

Juf Alice

Groep 4b

Juf Lenneke

Groep 4b

Juf Eline

Groep 4a

Juf Meike

Groep 5a

Juf Anneke

Groep 6a

Juf Liesbeth

Groep 6a

Meester Rick

Groep 5b

Juf Conny

Groep 6a

Juf Judith

-met verlof-

Juf Bertha

Groep 7a

Juf Corine

Groep 8

Meester Rico

Groep 7a

Juf Jacqueline

2023: groep 1/2a

2024: instroomgroep

Meester Robin

Groep 7b

Juf Martine

Intern Begeleider (IB)

Meester Arno

Groep 8a

Juf Simone

Intern Begeleider (IB)

Meester Martijn

Bovenbouw Coördinator

Juf Gonda

Administratie

Juf Donna

Groep 6b

Meester Peter

Conciërge

Juf Corinne

onderwijs ondersteuner

Juf Marise

onderwijs ondertsteuner

Meester Gert

Directeur / bestuurder SHS

Samenwerking

De Wheemschool is een Protestants Christelijke Basisschool. De school valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen (SHS), dat twee scholen onder haar hoede heeft: De Koningin Wilhelmina School en De Wheemschool. De scholen werken nauw samen. Er is een band met de Hervormde PKN Gemeente te Voorthuizen. Klik hier voor het laatste jaarverslag van de SHS.

Toezicht en Medezeggenschap

SHS wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. Deze functie wordt ingevuld door Gert de Vries. Er wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht (RvT). De Wheemschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Samen met de MR-leden van de Koningin Wilhelmina School vormen zij de GMR.

RvT

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De Raad ziet toe op het bestuur en heeft op diverse beleidsterreinen een goedkeurende rol. De Raad van Toezicht vergadert, naast onderling overleg, regelmatig samen met de directeur/bestuurder.

Dhr. Wouter van den Top (KWS) voorzitter
Mw. Mirande Lagerweij (KWS) penningmeester
Dhr. André van Ramshorst (KWS) lid
Mw. Annehil van Ommen (De Wheemschool) lid
Dhr. Arjan van Omme (De Wheemschool) lid

(G)MR

De MR bestaat uit 4 leden: 2 gekozen uit en door de ouders en 2 gekozen uit en door het personeel. De MR van onze school en van de Koningin Wilhelminaschool vormen samen de Gemeenschappelijke MR (GMR). Een lid van de MR dient in te stemmen met de grondslag van de school. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school en kan hierover aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Voor verschillende besluiten heeft het bestuur instemming van de GMR nodig, terwijl op andere terreinen adviesbevoegdheid bestaat.

Dhr. Wout-Jan van Middendorp ouder-geleding
Dhr. Michiel van Donkersgoed ouder-geleding
Mw. Linda van Wagensveld medewerkers-geleding
Dhr. Arno Broos medewerkers-geleding

Vacatures en stageplaatsen