Kinderopvang

We werken nauw samen met Kinderdagverblijf BijdeHandjes. Zij bieden in onze school de voor- en vroegschoolse educatie aan in de vorm van: de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

 

De meeste kinderen die naar de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf BijdeHandjes gaan, worden daarna aangemeld op De Wheemschool. Op veel terreinen werken we nauw samen. Er is een warme overdracht en bij bijzondere activiteiten van de kleuters worden de kinderen van de peuterspeelzaal uitgenodigd. In het schooljaar 2020-2021 sluit de Stichting Hervormde Scholen een strategische alliantie met Bijdehandjes. Beide scholen van de Stichting zijn dan samen met Bijdehandjes een Kindcentrum. Het afstemmen van het onderwijsaanbod blijft verder in ontwikkeling. Doorgaande lijn in het onderwijsaanbod zullen we ook de komende jaren in nauwe samenwerking verder vormgeven.