Inspectiebezoek

Inspectie bezoek op De Wheemschool

Op 08 mei 2017 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek op onze school gedaan. Er is gesproken met ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en er zijn klassenbezoeken gedaan. De inspectie vindt dat we als school in alle opzichten goed onderwijs geven en heeft geen tekortkomingen gevonden.

We zijn blij met de erkenning dat er een positieve en prettige sfeer op De Wheemschool heerst conform onze kernwaarden: Toegewijd, Verbonden en Ontspannen. Dit vertaalt zich in tot een beoordeling goed op de aspecten op de aspecten schoolklimaat en kwaliteitscultuur.

Uit het rapport blijkt ook dat de inspectie de ontwikkelingsproces van De Wheemschool positief beoordeeld. We zijn blij dat gezien wordt dat we voldoende zicht hebben op de eigen kwaliteit en verbeteringen doelgericht doorvoeren. Het is een kwestie van doorgaan op de ingeslagen weg. We willen naar een school waar kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen en waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit wordt door de inspectie gewaardeerd. Belangrijk is om deze ontwikkeling door te zetten en te borgen. Daarnaast heeft zij adviezen gegeven om de ingezette ontwikkeling verder vorm te geven. Deze adviezen gaan wij zeker opvolgen.

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek

Documentspresentatie wheemschool Onderwijsinspectie

 

Gerelateerde berichten

Groep 3A

Welkom in Groep 3a Als de schoolfotograaf geweest is, zullen we z.s.m. de groepsfoto plaatsen. Juf Martine Werkdagen: MA-DI Juf Simone werkdagen...

geplaatst

Pestprotocol

De Wheemschool wil een plek bieden waar leerlingen en medewerkers zich veilig weten. Een plek waar iedereen rekening houdt met elkaar, wordt dan...

geplaatst

Groep 6A

Welkom in Groep 6a Als de schoolfotograaf geweest is, zullen we z.s.m. de groepsfoto plaatsen. . Juf Annemieke Werkdagen MA Meester Martijn...

geplaatst

Groep 4

Welkom in Groep 4 Als de schoolfotograaf geweest is, zullen we z.s.m. de groepsfoto plaatsen. Juf Alice Werkdagen: MA-DI Juf Linda Werkdagen...

geplaatst