Inspectiebezoek

Inspectiebezoek

Inspectie bezoek op De Wheemschool

Op 08 mei 2017 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek op onze school gedaan. Er is gesproken met ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en er zijn klassenbezoeken gedaan. De inspectie vindt dat we als school in alle opzichten goed onderwijs geven en heeft geen tekortkomingen gevonden.

We zijn blij met de erkenning dat er een positieve en prettige sfeer op De Wheemschool heerst conform onze kernwaarden: Toegewijd, Verbonden en Ontspannen. Dit vertaalt zich in tot een beoordeling goed op de aspecten op de aspecten schoolklimaat en kwaliteitscultuur.

Uit het rapport blijkt ook dat de inspectie de ontwikkelingsproces van De Wheemschool positief beoordeeld. We zijn blij dat gezien wordt dat we voldoende zicht hebben op de eigen kwaliteit en verbeteringen doelgericht doorvoeren. Het is een kwestie van doorgaan op de ingeslagen weg. We willen naar een school waar kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen en waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit wordt door de inspectie gewaardeerd. Belangrijk is om deze ontwikkeling door te zetten en te borgen. Daarnaast heeft zij adviezen gegeven om de ingezette ontwikkeling verder vorm te geven. Deze adviezen gaan wij zeker opvolgen.

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek

Vierjaarlijks inspectie onderzoek bestuur SHS De inspectie heeft in september 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij onze Stichting. De Wheemschool en de Koningin Wilhelmina School vormen samen de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen (SHS). Het bestuur wordt gevormd door de beide directeuren van de scholen. Op deze wijze zijn er korte lijnen tussen de scholen en het bestuur. In het vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op de kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? De inspectie geeft aan dat beide onderdelen op orde zijn. We kijken terug op een inspirerend en leerzaam inspectiebezoek. De gesprekken met en de bezoeken van de inspectie bevestigen dat we als bestuur op de goede weg zijn, maar dat we ons nog verder kunnen ontwikkelen. Wij zijn gemotiveerd om daar aan te werken. Uiteindelijk komt dit allemaal ten goede aan de ontwikkeling van de kinderen! Dat is onze passie; daar doen we het voor!

Rapport bevindingen bestuursonderzoek