Reünie: donderdag 15 juni 2023

 

 

Wil je hier bij zijn? Geef je dan nu op!

 

 

100 jaar Stichting Hervormde Scholen in Voorthuizen

Dat moet gevierd worden!

Op donderdag 15 juni 2023 wordt er een reünie georganiseerd voor iedereen die aan een school van de Hervormde Stichting verbonden is geweest. 

Dat kan zijn: als leerling, medewerker of vrijwilliger.  

De reünie vindt plaats in de huidige De Wheemschool, Frans Halsstraat 111 in Voorthuizen.

Van 19.30 tot ?? is er gelegenheid om je oud-klasgenoten, leerkrachten en vrijwilligers te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.  

Aanmelden kan via ondrstaande buttons.

Er zijn geen kosten aan verbonden (??).

We willen zoveel mogelijk mensen uitnodigen. Daarom vragen wij je om dit nieuws zoveel mogelijk te verspreiden. Dit kan ook via Facebook of Instagram

We hopen je te zien op 15 juni 2023

Kernwaarden

Wij willen een school zijn waar niet zomaar lessen worden aangeboden,
maar waar de leerkrachten, samen met de ouders, er echt voor gaan.

Toegewijd

Wat u ook doet, doe het voor de Heer en niet voor de mensen.’

Kolossenzen 3:23

Verbonden

‘It takes a village to raise a child..’

Afrikaans gezegde / Citaat Hillary Clinton

Ontspannen

‘Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn.’

Gerard Weide, Kanjertrainer

Samenwerking

De Wheemschool is een Protestants Christelijke Basisschool. De school valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen (SHS), dat twee scholen onder haar hoede heeft: De Koningin Wilhelmina School en De Wheemschool. De scholen werken nauw samen. Er is een band met de Hervormde PKN Gemeente te Voorthuizen. Klik hier voor het laatste jaarverslag van de SHS.

Medezeggenschapsraad

 

De MR bestaat uit 4 leden: 2 gekozen uit en door de ouders  (Manon Wijnker & Saskia Kitaman), 2 gekozen uit en door het personeel (Linda Wagensveld en Arno Broos). De MR van onze school en van de Koningin Wilhelminaschool vormen samen de Gemeenschappelijke MR (GMR). Een lid van de MR dient in te stemmen met de grondslag van de school. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school en kan hierover aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Voor verschillende besluiten heeft het bestuur instemming van de GMR nodig, terwijl op andere terreinen adviesbevoegdheid bestaat. De zittingsduur is maximaal vier jaar.

Vacatures en stageplaatsen